Veilingen Beurzen/Markten Antiqbook BOEK&BOEK, het boek
SetAddress($adres); $gm->SetInfoWindowText($naam); $gm->SetSideClick($naam); $gm->mMapType = TRUE; echo $gm->MapHolder(); echo $gm->InitJs(); echo $gm->GetSideClick(); echo $gm->UnloadMap(); } $s = $_REQUEST['s']; $n = $_REQUEST['n']; $k = $_REQUEST['k']; $spec = $_REQUEST['spec']; $zoekwoord=$s; // echo $zoekwoord."

"; // echo $keuze."

"; function afsluiten($boodschap) { echo "

 

$boodschap
"; include("footer.txt"); exit; } if (empty($n) && empty($s) && empty($spec)) { afsluiten("U vergeet aan te geven wat u zoekt!"); } if ($spec) { $where = " where specialismen REGEXP '[[:<:]]".$spec."[[:>:]]' order by plaats, zoeknaam "; // $where = " where specialismen like '%$spec%' order by plaats, zoeknaam "; } else { if ($n) { if (strlen($n) < 3) { afsluiten("Geef tenminste 3 letters van de naam"); } elseif (strstr(" antiquariaat boekhandel ", " ".strtolower(trim($n))." ")) { afsluiten ("Geeft u alstublieft wat meer informatie..."); } else { $where=" where name like '%$n%' order by plaats, zoeknaam "; } } else { if (strlen($s) < 2) { afsluiten("Geef tenminste 2 cijfers van de postcode
of 2 letters van de plaatsnaam"); } else { if ($zoekwoord=="belgie"){ $zoekpostcode=1; $where=" where postcode like 'B%' order by zoeknaam"; } elseif (preg_match("/b[ \-]?[0-9]/i",$zoekwoord)) { $zoekwoord=preg_replace("/ |\-/","",$zoekwoord); $zoekpostcode=1; $where=" where postcode like '$zoekwoord%' order by zoeknaam"; } elseif (ereg("[0-9]",$zoekwoord)) { $zoekpostcode=1; $where=" where binary postcode like '$zoekwoord%' order by zoeknaam"; } else { $where=" where plaats like '%$zoekwoord%' order by zoeknaam"; } } } } // echo $where."\n"; include "/data/phpincludes/connect.txt"; db_s1529(); // echo $where."

"; $query="select * from boekenboek.boekenboek ".$where; // echo $query."

"; $result=mysql_db_query("antiqbook", $query); $num_rows = mysql_num_rows($result); if ($num_rows == 0) { // if(mysql_num_rows($result) == 0) { echo "

Sorry, niets gevonden!"; } else { include ("specialismen.txt"); echo "

"; while($row=@mysql_fetch_row($result)) { $naam=$row[0]; $adres=$row[1]; $postcode=$row[2]; $plaats=$row[3]; $eigenaar=$row[4]; $telefoon=$row[5]; $winkel=$row[6]; $voorraad=$row[7]; $catalogus=$row[8]; $informatie=$row[9]; $email=$row[10]; $webadres=$row[11]; $specs=$row[14]; $showlink=$row[15]; $logo=$row[16]; list($street,$city)=split(",",$adres.",".$postcode.",".$plaats); // $city=preg_replace("[0-9]* ?[A-Z] ","", $city); $city=substr($city,9); echo "

"; echo "\n

$naam"; // if (!$zoekpostcode) { $zoek=substr($postcode,0,3); $zipcode=substr($postcode,0,4); $adres=ereg_replace($postcode, "$postcode",$adres); // } if (!empty($logo)) { echo "
"; } echo "\n
$adres"; echo " » Google map «"; echo " "; // echo " :|: "; // echo " kaart"; // echo " Kaart"; echo "\n
$eigenaar"; echo "\n
$telefoon"; echo "\n
$winkel"; echo "\n
$voorraad"; if (!empty($catalogus)) {echo "\n
$catalogus";} if (!empty($informatie)) {echo "\n
$informatie";} if ($showlink=="j") { $email="$email"; } if (!empty($email)) {echo "\n
$email";} if ($showlink=="j") echo "\n
$webadres"; else { if (!empty($webadres)) {echo "
$webadres";} } if (!empty($specs)) { $specials=explode(", ",$specs); echo "
Specialismen: "; for ($i = 0; $i < count($specials); $i++) { $ditspecialisme=$specialismen["$specials[$i]"]; echo ""; echo $ditspecialisme." - "; } if ($map) {googlemap($naam,$adres);} } if (!empty($logo)) { echo "
"; } } echo "
"; } include("footer.txt"); ?>